Rozvrhy

Rozvrh tréningov – Polifunkčný dom Victory, Námestie slobody 9, B.Bystrica škol.rok 2020/2021
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica,tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

15:00 – 16:00
 

DETI (6-13 rokov)
Moderné tance a HIP HOP

Janey Žužová

16:00 – 18:30

TANI TANI S NELI

18:30 – 19:30
 

MARLYN
Dievčenská skupina

Mária Golowlewa

19:30 – 20:30
 

Latino Lady
ženy

Mária Golowlewa

 

UTOROK

14:45  15:30
 

Individuálny tréning


Juraj Fáber

15:30  16:15
 

Pohybová príprava
predškoláci


Juraj Fáber

16:15 – 17:15

Začiatočníci
Spoločenský Tanec
1. a 2. stupeň ZŠ


Juraj Fáber

17:15 – 18:30
 

K3 (Hobby E, D)
Vedený tréning


Juraj Fáber

18:30 – 19:45
 

K2
Vedený tréning


Juraj Fáber

19:45 – 21:00

Pokročilí
Spoločenský Tanec
dospelí


Juraj Fáber

 

STREDA

 

 

16:00 – 18:30

TANI TANI S NELI

 

18:30 – 19:30
 

Junior
Moderné tance

a HIP HOP


Janey Žužová

19:30 – 20:30
 

Latino Lady
ženy

Juraj Fáber

 

ŠTVRTOK

14:00  14:45
14:45  15:30
 

Individuálne tréningy


Maťka Uváček

15:30 – 16:45
 

ŠTT K2 (ktg. E, D)
Vedený tréning


Maťka Uváček

16:45 – 17:45
 

Začiatočníci
Spoločenský Tanec
1. a 2. stupeň ZŠ


Juraj Fáber

17:45 – 19:00
 

K3 (Hobby E, D)
Vedený tréning


Juraj Fáber

19:00 – 20:00

Začiatočníci
Spoločenský Tanec
dospelí


Juraj Fáber

20:00 – 21:00

Latino Dance
pre páry

Juraj Fáber

PIATOK

 

15:00 – 16:00

 

K2 + K3 (Hobby E, D)
Vedený tréning CP

Viktória Satinová

16:00 – 17:30
 

Junior
Moderné tance

a HIP HOP


Janey Žužová

17:30 – 18:30
 

DETI (6-13 rokov)
Moderné tance a HIP HOP

 

Janey Žužová

 

 

NEDEĽA

10:00  13:00
 

Individuálny tréning
+ voľné tréningy


Tomáš Uváček
Juraj Fáber

13:30 – 14:45
 

ŠTT K1
Vedený tréning


Tomáš Uváček

16:00 – 17:30

MARLYN
Dievčenská skpina

Deniska Šperková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Breznianska tančiareň RYTMUS, Rázusova 4, Brezno škol.rok 2020/2021
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica, tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

14:00 – 14:45


Individuálny tréning

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

15:00 – 15:45
 

Pohybová prípravka
Škôlkari

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

15:45 – 17:00
 

Spoločenský tanec
Začiatočníci
I. a II. stupeň ZŠ

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

17:00 – 18:15
 

K2 + K3
Vedený tréning

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

18:30 – 19:45
 

Mierne pokročilí
Spoločenský tanec pre dospelých

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

19:45 – 21:00
 

Pokročilí

Spoločenský tanec pre dospelých

Juraj Fáber

UTOROK

 

 

 

17:30 - 18:15
 

JOGA

19:00 – 20:15


Začiatočníci
Spoločenský tanec
Dospelí

Ľubka Golianová

 

STREDA

14:15 – 15:00


Individuálny tréning

Mária Golowlewa

15:00 – 15:45


Individuálny tréning

Mária Golowlewa

15:45 – 17:00
 

K2 LAT
(od Junior II D, C)

Mária Golowlewa

17:00 – 18:15
 

K3 LAT
(Hobby E, D)

Mária Golowlewa

18:15 – 19:30
 

Amazing Angels
dievčenská skupina

Mária Golowlewa

19:30 – 20:00
 

Začiatočníčky
Hot Latino Girls
latino rytmy pre ženy do 35r

Mária Golowlewa

ŠTVRTOK

 

 

16:15 - 17:30
 

JOGA

18:00 – 19:00
 

Začiatočníčky
Latino Woman
latino rytmy pre ženy 35+

Ľubka Golianová

19:00 – 20:00
 

Pokročilé
Latino Lady


Veronika Kupcová

 

PIATOK

15:30 - 16:45
 

K2 + K3 CP

Veronika Kupcová

16:45 – 18:00
 

Spoločenský tanec
Začiatočníci
I. a II. stupeň ZŠ

Veronika Kupcová

   

 

 

SOBOTA

 

 

 

     

NEDEĽA

 

13:30 - 16:00
 

JOGA
počas splnu

16:15 - 17:00

 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

17:00 - 17:45

 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

17:45 - 19:00
 

K2 + K3
ŠTT

Tomáš Uváček

19:00 - 20:15
 

Pokročilí
ŠTT Dospelí

Tomáš Uváček

 

Rozvrh tréningov – Zvolenské tanečno-športové centrum, Ľ. Štúra 61/31, Zvolen škol. rok 2020/2021
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica,tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

15:30 – 16:45
(Sála 2 - stredná)

Spoločenský tanec
Začiatočníci
I. a II. stupeň ZŠ

Erik Jackuliak

16:00 - 18:30
(Sála 3 - malá)

TANI TANI s Neli

16:00-16:45
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

16:30 - 17:30
(Sála 2 - stredná)

Pokročilí
Spoločenský tanec
K3 (Hobby E, D)

Erik Jackuliak

16:45-18:00
(Sála 1 - veľká)

Pohybová príprava

K1 + K2 (C, B, A, S)

Maria Golowlewa

 

UTOROK

15:00-15:45
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

15:45-16:30
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

16:30-17:45
(Sála 1 - veľká)

K1 (B, A, S)

Maria Golowlewa

17:45-18:30
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

18:30-19:30
(Sála 1 - veľká)

Latino Lady


Maria Golowlewa

 

 

STREDA

 

16:00 - 18:30
(Sála 3 - malá)

TANI TANI s Neli

16:00 – 17:15
(Sála 1 - veľká)

Spoločenský tanec
Začiatočníci
I. a II. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

17:15 - 18:30
(Sála 1 - veľká)

Spoločenský tanec
K3 (Hobby E, D)

Juraj Fáber

18:30 - 19:45
(Sála 1 - veľká)

Pokročilí
Spoločenský tanec pre dospelých

Juraj Fáber

19:45 - 21:00
(Sála 1 - veľká)

Začiatočníci
Spoločenský tanec pre dospelých

Juraj Fáber

ŠTVRTOK

15:15-16:00
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

16:00-16:45
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

17:00 – 18:15
(Sála 1 - veľká)

Vedený tréning ŠTT
K1 (B, A, S)

Tomáš Uváček

17:45 – 19:00
(Sála 2 - stredná)

ŠTT - pokročilí
dospelí

Maťka Uváček

18:15-19:00
(Sála 1 - veľká)

Individuálny tréning
 

Tomáš Uváček

19:00 – 19:45
(Sála 2 - stredná)

Individuálny tréning

Maťka a Tomáš Uváček

PIATOK

 

 

16:00 – 17:30
(Sála 1 - veľká)

Vedený tréning LAT CP
K1 + K2 (C, B, A, S)

Juraj Fáber

17:30 - 18:45
(Sála 1 - veľká)

Pokročilí
Spoločenský tanec
dospelí


Juraj Fáber

18:45 - 19:45
(Sála 1 - veľká)

Začiatočníci
Salsa pre páry


Juraj Fáber

 

 

 

 

 

Vytlačiť E-mail

 
 

Kontakt